Főoldal » Hírek » Lomtalanítás 2024. március 22.

Tisztelt Lakosság!

A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt lakosságot, hogy a 2024. évi lomtalanítási akció az alábbiak szerint történik:

Háztartási lom gyűjtési napja: 2024. március 22. (péntek)

Az ingatlanokról az adott időszakban háztartási mennyiségben keletkezett (maximum 3 m3) lomhulladékot szállítunk el. 

A háztartásban keletkezett lomot a lomtalanítás napján reggel 7 óráig, az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni, hogy a célgépek és a dolgozók könnyen meg tudják közelíteni.

 Kérjük, hogy a kisebb méretű lomhulladékot zsákban vagy dobozban szíveskedjenek kitenni, a szétszóródás megelőzése érdekében!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során kizárólag nagydarabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra, tehát a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, szelektív hulladékot (papír, műanyag, üveg és fém csomagolási hulladékot), építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, autógumit, elektronikai hulladékot (pl: hűtőszekrény, televízió), illetve veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, ólomakkumulátor, vegyszer)!

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a lomhulladékot egy helyről csak egy alkalommal szállít el.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy lomhulladékot kizárólag attól az ingatlantól áll módunkban elszállítani, amelynek tulajdonosa a rendszeres hulladékelszállítást nem szünetelteti, illetve a 2023. december 31-ig elvégzett szolgáltatások hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjáról kiállított számlákat kiegyenlítette.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk az ingatlanhasználók részére egész évben hulladék-udvarban  térítésmentesen biztosítja a személyautó gumi, az elektronikai hulladék (pl. TV, hűtő, háztartási kisgépek), veszélyes hulladékok (festék, gyógyszer, ólom-akkumulátor, vegyszer), kárpit nélküli fa bútorok és textil hulladékok átvételét. Kérjük a hulladékudvarba történő beszállítás előtt mindenképp tájékozódjon a leadható hulladékok teljes köréről és azok esetleges mennyiségi korlátozásairól, amely elérhető honlapunkon is. (http://viridis-pannonia.hu/hu/ceginformacio/kapcsolatok.html#hulladekudvarok)

Felhívjuk figyelmüket, hogy kizárólag ép, nem kifosztott elektronikai hulladékot áll módunkban átvenni!

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Zalakaros Város Önkormányzata az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatról szóló 19/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete alapján fokozottan felhívja a lakosság figyelmét, hogy amennyiben a közszolgáltató által szervezett lomtalanítás során az ingatlan tulajdonosa a hulladék kihelyezésére vonatkozó időpontot (reggel 7 óra) elmulassza, és ezáltal lemarad a szállításról, vagy a kihelyezett lom mennyisége meghaladja a 3 m3-t, vagy olyan lomot helyez ki az ingatlana elé, amelyet a közszolgáltató a lomtalanítás keretében nem köteles elszállítani vagy valamely ingatlan elől azért nem szállítja el a közszolgáltató a lomot, mert annak ingatlanhasználója nem alanya a hulladékszállításnak vagy szünetelteti a szolgáltatás igénybevételét, akkor az ingatlan elé kihelyezett lom eltávolításáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. Az ingatlan tulajdonosa, használója felel teljes körűen az ingatlana elé kihelyezett hulladékért (lomtalanításba tartozó vagy nem tartozó) mindaddig, amíg nem bizonyítja, hogy a hulladékot ki helyezte ki az ingatlana elé. Abban az esetben, ha az ingatlanhasználó e kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az önkormányzat elszállíttatja a lomot, de annak költsége az ingatlanhasználót terheli.

Együttműködésüket köszönjük!