Közalapítványok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány

Székhelye: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Kuratórium elnöke: Kulcsár Csongor

Kuratórium tagjai:

Felügyelő bizottság tagjai:
Megbízás időtartama: 2015. február 11. – 2019. február 11.

Zalakaros Közbiztonságáért Közalapítvány

Székhelye: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Kuratórium elnöke: Horváth József
Megbízás időtartama: 2015. február 11. napjától – 2019. február 11.

Kuratórium tagjainak felsorolása:

Felügyelő bizottság tagjai:
Megbízás időtartama:2015. február 11. napjától – 2019. február 11.

Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány

Székhelye: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Kuratórium elnöke: Káldiné Kopcsándi Szilvia
Megbízás időtartama: 2015. február 11. napjától – 2019. február 11.

Kuratórium tagjainak felsorolása:

Felügyelő bizottság tagjai:
Megbízás időtartama:2015. február 11. napjától – 2019. február 11.

Beszámolók

Zalakaros Új Templomáért Közalapítvány

Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány

Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány 2015. évi beszámolója
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány 2014. évi beszámolója
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő melléklete
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány 2014. évi könyvvizsgálói jelentés
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Beszámoló 1. számú melléklete 2013
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Beszámoló 2. számú melléklete 2013
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Beszámoló 2.a. számú melléklete 2013
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Beszámoló 3. számú melléklete 2013
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Beszámoló 4. számú mellékletének 1. része 2013
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Beszámoló 4. számú mellékletének 2. része 2013
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány gazdálkodásának főbb adatai 2013
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány gazdálkodásának főbb adatai 2. 2013
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Beszámoló Előlap 2013
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Eredmény kimutatás 1. 2013
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Eredmény kimutatás 2. 2013
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Közhasznúsági melléklet 1. 2013
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Közhasznúsági melléklet 2. 2013
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Közhasznúsági melléklet 3. 2013
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Közhasznúsági melléklet 4. 2013
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Mérleg 2013
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Jelentés 2011
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány kiegészítő melléklet 2011
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány rövid szakmai beszámoló I. fele 2011
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány szakmai beszámoló II. fele 2011
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Beszámoló 2011

Zalakaros Közbiztonságáért Közalapítvány