Közlemény

Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016.(VI.28.) IM. rendelet 10. §. (2) bekezdés c.) pontjában foglaltaknak megfelelően közzéteszem a Helyi Választási Iroda címét, a Helyi választási Iroda vezetőjének nevét.

A Helyi Választási Iroda
Címe: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

Vezetője: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter
Tel.: (93) 340-100/111 mellék
E-mail: jegyzo@zalakaros.hu

Helyettese: Torma László
Tel.: (93) 340-100/104 mellék
E-mail: aljegyzo@zalakaros.hu

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA