Főoldal » Hírek » Felhívás 2020. évi Önkormányzati kitüntetések adományozására

FELHIVÁS

TELEPÜLÉS LAKOSSÁGA RÉSZÉRE

 

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 17/2017. (III.10.) számú rendelete alapján 2020. évben lehetőség van a „Zalakaros város Díszpolgára” kitüntető cím, és a „Zalakarosért Kitüntető Díj” adományozására javaslatot tenni a választójoggal rendelkező zalakarosi állandó lakosok 2%-ának.

 

Ebben az évben ez 52 fő ajánlásának figyelembevételét jelenti.

 

ZALAKAROS VÁROS DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM

 

 Zalakaros Város Díszpolgára kitüntető cím, annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki hosszabb időn át, de legalább 5 éve valamely kiemelkedően jelentős munkával vagy egész életművével mind Zalakaros városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban, olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

 

A kitüntető díjra érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható.

 

 A kitüntető címből évente legfeljebb kettő adományozható.

 

ZALAKAROSÉRT KITÜNTETŐ DÍJ

 

Zalakarosért kitüntető díj adományozható: a magyar vagy külföldi állampolgár, illetve magyar vagy külföldi kollektíva részére, Zalakaros településért hosszabb időn át, de legalább 5 éve végzett kiemelkedő jelentőségű munkáért.

 

A kitüntető díjból évente legfeljebb három adományozható.

  

Javaslattételi, jelölési szabályok

 

Azon személyek, akik már 10 éven belül önkormányzati elismerésben részesültek, csak abban a kivételes esetben kaphatnak elismerést ismételten, ha a javasolt elismerés a korábban kapott elismeréstől más szakmai területre vonatkozó érdemeket ismer el, illetve az elismerésre javasolt személy tevékenysége Zalakaros város számára kiemelkedő eredményeket hozott.

 

A javasolt személyről a javaslattevő indoklással alátámasztott ajánlást köteles készíteni. A javaslat a rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon vagy azzal azonos tartalmú ajánlásban nyújtható be. A nyomtatványt Zalakaros város honlapján itt találhatják. Az ettől eltérő javalattétel formai hibára hivatkozással nem kerül befogadásra és értékelésre. Az eredeti aláírással ellátott javaslattétel - a 2. pont szerinti tartalommal- a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán - 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.- személyesen adható le.

 

A javaslat benyújtásának időpontja: 2020. április 17-e.