Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2014.05.13 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázat keretében PraG közbeszerzési eljárás értékelő bizottság tagjainak meghatározása

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Döntés helyettes háziorvos személyéről, illetve az őt helyettesítő háziorvosról

A napirend dokumentumai: