Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2014.06.20 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2. napirend - A 2014.évi költségvetés I. sz. módosítása

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezések Ör. megalkotása

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2004. (IV.21.) Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Lakás /nem lakás/ céljára szolgáló Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló Ör. megalkotása

A napirend dokumentumai:

7. napirend - A helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet Ör. megalkotása

A napirend dokumentumai:

8. napirend - HÉSZ módosítás

A napirend dokumentumai:

9. napirend - 2015. évi helyi adótételek megállapítása

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Karospark Kft. részére pótbefizetés

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

11. napirend - Elismerések adományozása

12. napirend - Lakáscélú támogatási kérelem elbírálása

Nyílt ülés

13. napirend - Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi ház és Könyvtár óvodai csoportlétszám meghatározása

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Nyári gyermekétkeztetésről beszámoló

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Tájékoztató a Turisztikai Egyesület 2013. évi gazdálkodásáról

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

17. napirend - Internet, telefon ajánlati felhívás ajánlatok elbírálása

18. napirend - A 257/2013. (XI.21) sz. határozat módosítása-273 hrsz. adás-vételi szerződés módosítása illetve kötelezettségvállalás a Varga & Family Kft. javára

19. napirend - Zalakaros 350/1. hrsz. értékesítése (Major János)

20. napirend - Zalakarosi BLOKK vezetői pályázat elbírálása

Nyílt ülés

21. napirend - Zalakarosi KÖH SZMSZ módosítása

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés módosítása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

23. napirend - Kerékpárút II. ütemhez kapcsolódó területek megszerzésének ügye

Nyílt ülés

24. napirend - Kerékpárút II. ütemhez kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárás kiírása és projektmenedzsment ajánlati felhívás

A napirend dokumentumai:

25. napirend - Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és etikai eljárás szabályai

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

26. napirend - Zalakaros, Liget u. 37. szám alatti Óvoda és Bölcsőde közti belső tér lefedés kivitelezési munkáira kiírt árajánlatok elbírálása

Nyílt ülés

27. napirend - Ajánlattételi felhívás a Termáltó és ökopart következő ütemének kivitelezési munkáira

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

28. napirend - Bölcsőde épület átépítés

29. napirend - Hulladékudvar közmű építés

Nyílt ülés

30. napirend - Közfoglalkoztatási program indítása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

31. napirend - A 118/2014.(VI.05.) számu Képviselőtestületi határozat módosítása

32. napirend - A Szabau Invest Építőipari, Idegenforgalmi Kft-vel a Termáltó kialakítására kötött vállalkozási szerződés

33. napirend - Dr Oláh Eszter fogorvos kérelme

Nyílt ülés

34. napirend - Közbeszerzési Terv elfogadása

A napirend dokumentumai:

35. napirend - Külföldi kiküldetés engedélyezése (Olesno)

A napirend dokumentumai:

36. napirend - NAPIREND ELŐTT: Marton Tamás megüresedett képviselői helyére új képviselő beiktatása

37. napirend - NAPIREND ELŐTT: Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottsági tag megválasztása

38. napirend - NAPIREND ELŐTT:-Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság elnökének megválasztása