Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2014.12.17 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2. napirend - A 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló Ör. megalkotása

A napirend dokumentumai:

3. napirend - SZMSZ módosítás

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Javaslat tűzgyújtással kapcsolatos önkormányzati szabályozás módosítására (19/2014. (VI.21.) Ör. és a 26/2013. (IX.13.) Ör. módositása)

A napirend dokumentumai:

5. napirend - 2015. évi Munkaterv megállapítása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

6. napirend - Karos Park Kft. 2015. évi Üzleti Terve

7. napirend - Gránit Zrt. 2015. évi üzleti terve és a FB javaslatairól döntés

8. napirend - Turisztikai Egyesület 2015. évi Üzleti Terve

9. napirend - 2015. évi (egységes) idegenforgalmi - marketing terv

10. napirend - Városmarketinges munkájának értékelése

Nyílt ülés

11. napirend - Beszámoló a zalakarosi tagságú társulások munkájáról ( Mötv. 93§14. pont, amennyiben a társulási megállapodás többszöri beszámolót tartalmaz, úgy azt is megtárgyalhatja a testület a társulás előterjesztése alapján)

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Beszámoló a családsegítés tevékenységéről

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Hangulat utca csapadékvíz-elvezetése

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

15. napirend - A Zalakaros, 559/2. és 558/1. hrsz-ú ingatlanokból területrészek megvásárlása/kisajátítása út kialakítása céljából

16. napirend - Karosi Krónika 2015. évi megjelentetésére beérkezett ajánlatok elbírálása

17. napirend - Kilátó út belterületbe vonásához szükséges útszélesítés és építés kivitelezése előtt az ingatlan tulajdonosokat érintő befizetési kötelezettség megállapítása

Nyílt ülés

18. napirend - Háziorvosi feladatok ellátása

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Mentőállomáshoz műszer beszerzési támogatás módosítása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

20. napirend - Orvosi ügyelet tevékenységéhez a gépjármű használat további biztosítása

Nyílt ülés

21. napirend - A Zalakaros Zrínyi u.2. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

A napirend dokumentumai:

22. napirend - 2014-2020-as TOP fejlesztések

A napirend dokumentumai:

23. napirend - Közvilágítás bővítések

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

24. napirend - Bölcsöde müködési engedély ügye