Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2015.05.28 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása- az 58/2015.(III.25.) számú határozat módosítása

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Háziorvosi ellátásra vonatkozó szerződés

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár intézmény átszervezése, megszüntető és alapító okiratok jóváhagyása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

4. napirend - Herodekné Ujsághy Györgyi lakásbérletre vonatkozó kérelme

5. napirend - Gyógyhelyi központ fejlesztés

Nyílt ülés

6. napirend - Zalakaros, Hegyalja u. 40. felújítása és átalakítása

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Egészségház kialakítása a Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatt

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Közvilágitás korszerűsítés

A napirend dokumentumai: