Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2023.02.09 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2023 02 09

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének megállapítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2023. évi KÖH költségvetés

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítása

A napirend előterjesztése: 2023. évi költségvetés indokolás

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Adósságot keletkeztető ügyletek

A napirend dokumentumai:

5. napirend - A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 13/2005. (VI.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

A napirend előterjesztése: temető rendelet felülvizsgálata

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Lakás és nem lakás céljára szolgáló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Döntés bizottsági struktúra bővítése tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

8. napirend - A polgármester 2023. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása

A napirend előterjesztése: Polgármester 2023. évi szabadságütemtervének jóváhagyása

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

A napirend előterjesztése: Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

A napirend dokumentumai:

10. napirend - A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményegységeinek 2023. évi zárva tartása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Zalak. Óv. és Bölcs. 2023. évi zárvatartás

A napirend dokumentumai:

11. napirend - 2023. évi Város Napi rendezvény előkészítése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2023 Városnap

12. napirend - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány kuratóriumi tagjainak, valamint a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány kuratóriumi elnökének és tagjainak, valamint a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzata beszerzési fejezetének módosítása

15. napirend - Bérleti szerződés módosítás Zalakaros, Fő u. 6. üzlethelyisége tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Tájékoztatás Traffibox kihelyezése tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Trafibox telepítés

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Döntés Zalakaros, belterület 767/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyban beérkezett ajánlat tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Döntés Zalakaros 767_2 hrsz. értékesítéséről

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Pályázati felhívás a Zalakaros, belterület 767/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyban

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Pályázati felhívás Zalakaros 767_1 hrsz. értékesítése érdekében

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Pályázati felhívás a Zalakaros, zártkert 3369 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Zalakaros, zártkert 3369 hrsz. értékesítése

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Tájékoztatás Zalakarosi pavilonsor nyugati területrészére érkezett vételi ajánlatról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés pavilon nyugat 230129

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Főépítészi tájékoztató a Zalakaros 0131/1 hrsz-ú ingatlan tervezett rendezési tervmódosításáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 20 ha-os szabályozás módosítás 230131

A napirend dokumentumai:

22. napirend - MenDan parkolót érintő rendezési tervmódosítás

A napirend előterjesztése: Előterjesztés MenDan parkoló rendezési terv módosítás előterjesztés 230131

A napirend dokumentumai:

23. napirend - Szennyvíztisztítótelep szabályozási tervmódosítás

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Szennyvíztelep szabályozás módosítás 230131

A napirend dokumentumai:

24. napirend - Ajánlattételi felhívás Zalakaros 293 hrsz-ú ingatlan kötött célú (vidámpark) bérbeadására

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Önkormányzati ingatlan bérbeadása

A napirend dokumentumai:

25. napirend - Tervezési ajánlatok elbírálása „Belterületi utak fejlesztése” című TOP PLUSZ 1.2.3-21.) pályázat Szőlő utca 100 folyóméterének útrekonstrukciós munkálatai Zalakaroson” tárgyban

A napirend előterjesztése: előterjesztés - Szőlő utca útrekonstrukció tervezői ajánlatok elbírálása

A napirend dokumentumai:

26. napirend - Ajánlati felhívás közbeszerzési szakértő megbízása tárgyában „Belterületi utak fejlesztése” című TOP PLUSZ 1.2.3-21. pályázathoz

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Közbeszerzési szakértő ajánlati felhívás kibocsátása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

27. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

Nyílt ülés

28. napirend - Egyebek