Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2022.01.12 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2022 01 12

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.2-21 kódszámú pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

2. napirend - Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői megbízással kapcsolatos döntések

3. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 213/2021. (XII.15.) számú határozatának végrehajtásával kapcsolatos döntések