Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2018.10.10 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2018 10 10

Napirend

Zárt ülés

1. napirend - Gyógyhelyfejlesztési pályázat jövője

2. napirend - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázat keretében belterületi utak, járdák felújítása tárgyában kiírt ajánlati eljárás eredményhirdetése

3. napirend - A Fürdő Hotel pályázata kapcsán kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó ajánlati eljárás eredményhirdetése

4. napirend - Az iparterület fejlesztése projekt keretében műszaki ellenőrzésre vonatkozó ajánlati eljárás eredményhirdetése

5. napirend - A HUHR/1601/2.1.1/0011 azonosító számú „Cyclo-Net” című projekt keretében kerékpárturisztikai fejlesztési program kidolgozására vonatkozó ajánlati eljárás eredményhirdetése

6. napirend - A napelemes rendszerek kiépítése tárgyú projekt keretében műszaki ellenőrzésre vonatkozó ajánlati eljárás eredményhirdetése

7. napirend - A zalakarosi szennyvíztelepen gépirács felújítás finanszírozásáról döntés