Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2018.04.26 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2018 04 26 , A munkatervben tervezett napirendekről

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Pm. beszámoló Határozathozatal, döntés szükséges

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: 2017 évi kv III. mód indoklás

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás beterjesztése)

A napirend előterjesztése: 2017. évi zárszámadás szöveges indoklás

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Beszámoló a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

A napirend előterjesztése: 2017. évi zárszámadás KÖH szöveges

A napirend dokumentumai:

5. napirend - A közterület használatáról és táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 15/2016. (VI.30.) számú rendelet módosítása (Tur. Nonpr. Kft. által rendezvények idején fizetendő közterület használati díj)

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 15-2016 Közterület használatáról módosított bizottsági javaslatra rendeletmódosítás

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Beszámoló a KÖH 2017. évi munkájáról

A napirend előterjesztése: előterjesztés KÖH 2017 évi munkájáról

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2018

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázat keretén belterületi utak, járdák felújítása pályázat

A napirend előterjesztése: előterjesztés - út, járda felújítás

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Beszámoló a 2017. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-2017. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Közbeszerzési szabályzat módosítása

A napirend előterjesztése: Közbeszerzési szabályzat módosítás előlap és ET

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Termáltó és Ökopart épületfeltüntetés ingyenes használatba adással

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai

A napirend előterjesztése: Parlagfü előterjesztés

A napirend dokumentumai:

13. napirend - „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen részvétel

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Virágos Magyarországért verseny

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Nonprofit szervezetek által benyújtott I. féléves támogatási pályázatok elbírálása

A napirend előterjesztése: 2018. éviTámogatási pályázat előterjesztés

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Beszámoló a családsegítés valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

A napirend előterjesztése: gyermekvédelmi beszámoló előtejesztés

A napirend dokumentumai:

16. napirend - A település egészségügyi ellátása (orvosi, fogorvosi ellátás, ügyelet, gyermekorvos, védőnő)

A napirend előterjesztése: határozati javaslat orvosi ügyelet Előterjesztés-Település eü. ellátása

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Egészséges városok tagság megerősítése

A napirend előterjesztése: előterjesztés

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Zalakarosi Értéktár testülete 2017. évi tevékenységéről beszámoló

A napirend előterjesztése: Értéktár előterjesztés 2017 évi beszámoló

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Közművelődési koncepció megalkotása

A napirend előterjesztése: Közművelődési Koncepció 2018-2022

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Megbízási szerződés módosítása könyvvizsgálói feladatok ellátására

A napirend előterjesztése: előterjesztés könyvvizsgáló megbízása

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Óvodai feladat-ellátási szerződés megkötése Zalamerenye és Balatonmagyaród településekkel

A napirend előterjesztése: előterjesztés óvodai feladatell.szerződés óvodai feladatellátási szerződés mód. javaslat biz. kérésre

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Külföldi meghívás – Olesno

A napirend előterjesztése: Olesno 2018 meghívás

A napirend dokumentumai:

23. napirend - Rendőrség részére eszközátadás

A napirend előterjesztése: előterjesztés

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

24. napirend - Gyógyhelyi központ kiviteli tervek jóváhagyása és tervezői szerződés módosítás

25. napirend - Karos-Park Kft. üzleti tervének módosítása

26. napirend - Önkormányzati kitüntetések adományozása

27. napirend - Város Bora cím odaítélése

28. napirend - Kerékpárút beruházás opciós munkájáról döntés, a kivitelezői szerződés módosítása és további szükséges kiegészítő munkákról döntés

29. napirend - Kerékpárút beruházáshoz kapcsolódó ívó vízvezeték felújítás kivitelezői szerződés módosítása

30. napirend - Karácsonyi díszkivilágítás le- és felszerelésére, valamint karbantartására vonatkozó döntések meghozatala

31. napirend - Főépítészi feladatok ellátása megbízási keretszerződés keretében kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

32. napirend - Park utca 95. ügye

33. napirend - Lakossági kérelem telekrész eladására

34. napirend - Javaslat Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa részére határozat módosítására

35. napirend - Zalamerenyei hulladék-átrakóteleppel kapcsolatos kérdésekről döntés

36. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft 2018. évi támogatása terhére előleg biztosítása

Nyílt ülés

37. napirend - Egyebek