Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2017.06.15 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: Meghívó KT 2017.06.15

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - A képviselőtestület 266/2016. (XI.17.) számú határozatának módosítása (munkagép beszerzés pályázat– a gép tárolási helyének megjelölésével szükséges módosítani a határozatot)

A napirend előterjesztése: előterjesztés külterületi út határozat kiegészítés

A napirend dokumentumai: