Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2014.01.23 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - A Településfejlesztési Koncepció kiválasztott fejlesztési irányairól döntés

A napirend dokumentumai:

2. napirend - A Termáltó és Ökopart fogadóépület áttervezése, – gasztronómia fejlesztés programtervének ismertetése

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Keretszerződések ajánlati felhívása

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Ajánlati felhívás kibocsátása internet és vonalas telefonszolgáltatásra

A napirend dokumentumai:

5. napirend - 2014. évi belső ellenőrzési terv módosítása

A napirend dokumentumai:

6. napirend - A 265/2013. (XI.28.) számú Képviselőtestületi határozat módosítása

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Zalakaros, 0123 hrsz-ú ingatlanon lévő faállomány értékesítése

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Egyéb ügyek

8/1 napirend - 290/2013. (XII.17.) számú határozata módosítása

A napirend dokumentumai:

8/2 napirend - Külföldi meghívás

A napirend dokumentumai: