Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2012.06.28 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Szociális rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

2. napirend - A kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2004. (IV.21.) Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Gólyafészekotthonokról szóló rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának X. módosítása

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Magyar Államkincstár kistérségi ellenőrzése alapján normatíva fizetési kötelezettsége ügyében döntés

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Piac helypénz csökkentése iránti kérelem ügyében döntés

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Közbeszerzési terv módosítása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

8. napirend - A „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése”címmel pályázatírási feladatokra közbeszerzési eljárás kiírása

9. napirend - Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése”címmel megvalósíthatósági tanulmányírási feladatokra közbeszerzési eljárás kiírása

10. napirend - Energetikai pályázat benyújtása érdekében kbt. eljárás lefolytatása pályázatírási és megvalósítási tanulmány megírására

11. napirend - Településfejlesztési lehetőségek ütemtervének meghatározása ( pl. Promenád )

12. napirend - Vizitársulatban való tagság, illetve kilépés ügyében döntés

13. napirend - Terület felajánlás ügyében döntés

14. napirend - LED-es pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

15. napirend - Együttműködési megállapodás módosítása a közösségi közlekedés fejlesztése pályázat tárgyában

16. napirend - Közterületek elnevezése

17. napirend - Tájékoztató a CívisBer Zrt. megkereséséről

18. napirend - Egyéb ügyek

19. napirend - TÖMÖRITETT ANYAGOK

20. napirend - Zalakaros, Liget utca 39.”A” szám alatti ingatlan értékesítése

21. napirend - Sportcélú támogatásokra pályázatok

22. napirend - Viziközmü beruházások 2012