Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2011.05.03 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: Együttes ülés MEGHIVÓJA , KT ülés Meghivója

Napirend

Nyílt ülés

1/1 napirend - Balatonmagyaród Önkormányzat kérelme iskola ügyben

A napirend dokumentumai:

1/2 napirend - 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II.11.) Önkormányzati rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének tárgyalása

A napirend dokumentumai:

3. napirend - „Termál- Völgy Kis-Balaton Kerékpáros és Ökoturisztikai hálózat” projekt keretében megvalósuló Zalakarosi kerékpáros központ kiviteli tervével kapcsolatban döntés

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Nemzetközi kapcsolatokról tájékoztató

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

5. napirend - Ajánlattételi felhívások elbírálása a közbeszerzési eljárások lebonyolítására (zárt)

6. napirend - A Rendezvénytér közbeszerzési és műszaki ellenőrzési ajánlattételi felhívásának jóváhagyása (zárt)

7. napirend - Gránit Gyógyfürdő Zrt. ügyében döntések (zárt)

Nyílt ülés

9. napirend - Egyéb ügyek

A napirend dokumentumai: