Főoldal » Hírek » Fagykár megelőzésre szolgáló támogatás

Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása

A felhívás kódszáma: VP3-5.1.1.1-21

A kiírás kifejezetten a kertészti kultúrákat részesíti előnyben, főként, ha a védendő területet 2016 után már többször is érte fagykár. Sok kis plusz pontot lehet kapni meglévő piaci biztosítás, termelői szervezeti tagság, tesztüzemei rendszerben való részvétel, meglévő vagy tervezett meteorológiai állomás, családi és ökológia gazdálkodás után.

 

A támogatás lehetőséget biztosít a gazdák számára olyan technológiai fejlesztések végrehajtására, amelyek használatával képesek lesznek elhárítani, vagy mérsékelni a tavaszi fagykárokat. A technológiai fejlesztések eredményeképpen növekszik a termésbiztonság és javul a jövedelmezőség.

Tervezett keretösszeg : 5 milliárd Ft

A támogatás mértéke, összege: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is - maximum 100 millió forint. A támogatás maximális mértéke egyéni és kollektív módon végrehajtott projekt esetén egyaránt az összes elszámolható költség 80%-a

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: - Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek (füstölő, ködképző berendezések, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségek.

b) A projekt keretében beszerzésre kerülő tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszközhöz, berendezéshez, technológiához kapcsolódó vagyonvédelmi eszközök beszerzése: kamerarendszer, tároló konténer beszerzése - a Felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével.

 c) Legalább levegő hőmérséklet és páratartalom mérésére alkalmas meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.

Nem támogatható tevékenységek: A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységre: - jégeső-elhárító – például rakéta alapú vagy talajgenerátoros – rendszer, illetve a VP3-5.1.1.2- 16 kódszámú felhívás keretei között támogatott rendszer kialakítása, fejlesztése, - aszály kárnemhez kapcsolódó beruházás, valamint egyéb kárnemek hatásainak csökkentésére szolgáló öntözési infrastruktúrát igénylő beruházás, - fagyvédelmi gyertya beszerzése.

Támogatást igénylők köre :

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy: a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 7. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók)

Benyújtás határideje:

Ötödik szakasz: 2022. június 15. – 2022. június 28.            

Hatodik szakasz: 2022. június 29. – 2022. július 12.

Hetedik szakasz: 2022. július 13. – 2022. július 26.