Főoldal » Programok » A tagadásra épülő város mindig vesztes lesz
A tagadásra épülő város mindig vesztes lesz

A hagyományosan a Szent István és Gizella-szobornál tartott megemlékezésen első királyunk méltatása mellett az új kenyér megáldására is sor került, a kenyeret dr. Háda László plébános szentelte meg.

Ünnepi beszédében Novák Ferenc kiemelte: a Szent István-i hit és erő tette lehetővé, hogy a magyar állam majd, később a magyar nemzet megszülessen, harcai és áldozatai közepette is újra és újra felállva megmaradjon.Ez a hit és erő tette lehetővé azt is, hogy Európa kivételes világtörténelmi szerepe létrejöhessen, mert a keresztény egységen alapuló sokszínű nemzetállamok nagyszerű példáját alkotta meg. Neki köszönhető, hogy erős alapokra támaszkodva megélhettük a történelem nagy korszakait, beírhattuk nevünket a világ eseményeinek krónikáiba, és egyedülálló értékeket adhattunk az egyetemes kultúrának Első királyunknak köszönhetjük azt is, hogy súlyos veszteségeket is átvészeltünk, mert megtartott minket az államalapítás tettének erkölcse és hite önnön kultúránk medrében. Szent István olyan örökséget hagyott ránk, mint az otthonadó szülőföld, az oltalmazó család, a nemzet és az erős hit – hangsúlyozta.

A polgármester rámutatott: augusztus 20-án hazánk születésnapját, az év során pedig városunk 25.

-       Várost építeni ugyanúgy, ahogy országot építeni és megtartani, csak értékteremtésből és -őrzésből lehet - mondta. - Az a város, amely tagadásra épül, vesztes város lesz. Az a város, amely értékeket teremt, győztes város lesz.  Ezért nem tehetünk különbséget baloldali, vagy jobboldali értékteremtők között, és ezért kell ennek a közösségnek megbecsülnie minden értékteremtőt, pártállástól és politikai hovatartozástól függetlenül. Túl szegények vagyunk értékteremtőkben ugyanis ahhoz, hogy megengedjük magunknak azt a luxust, hogy különbséget tegyünk világnézet, vagy politikai hovatartozás alapján. A legfontosabb karosi ember, aki nem a tagadásra építi a politikáját, ténykedését, hanem az értékteremtésre – hangsúlyozta.

Az ünnepi szónoklatot és a kenyérszentelést követően a Dalárda-Vegyeskar és a Rügyecske Táncegyüttes adott műsort, majd a közönséget kínálták az idei év első kenyerével.