Főoldal » Programok » Zalakaros elmúlt negyedszázada kiemelkedő sikertörténet
Zalakaros elmúlt negyedszázada kiemelkedő sikertörténet

Zalakaros életében a várossá válás óta eltelt huszonöt esztendő kiemelkedő sikertörténet, ezt mutatja a tapasztalat, a statisztikai adatok és a valóság egyaránt – fogalmazott városunk jubileumi ünnepségén Kövér László, az Országgyűlés elnöke.  Hozzátette: az eltelt 25 év egy emberöltőnyi idő, Zalakarosért azonban már 30 emberöltő óta dolgoznak az itt élők, hiszen a település első írásos említése óta az eltelt évszázadok itt szorgalmas munkával, kemény helytállással teltek.

- E szívós törekvések vezettek odáig, hogy Zalakaros előbb nagyközség, majd város lett, kistérségi központ és európai hírű fürdőváros rangot vívott ki magának.

Rámutatott: Zalakaros és Magyarország történetében felismerhető az az európai sikertörténet is, amely a második világháború pokoli szenvedései után békét, biztonságot, szabadságot és jólétet teremtett, az európai nemzeti államok demokratikus együttműködésén alapult. Mindez ma súlyos veszélybe került, de nem engedhetjük elrontani sikereinket sem Zalakaroson, sem Magyarországon, sem Európában – tette hozzá a házelnök.

- Magyarországnak csak akkor van jövője, ha egyszerre emelkedik a vidék a várossal, a városok a fővárossal, az elszakított nemzetrészek az anyaországgal. Az Európai Uniót és benne Magyarországot azonban ma veszélyek fenyegetik, tőlünk keletre kegyetlen háború zajlik, amely felborította a világ gazdaságát. Olyan háborús karácsonynak néz elébe egész Európa, amilyet a második világégés óta nem élt meg: hideg otthonok, hatalmas drágaság, leálló gyárak, társadalmi méretekben megjelenő nélkülözés, és az ebből fakadó békétlenség és felfordulás fenyeget minden európai társadalmat – mondta az Országgyűlés elnöke.

Tőlünk nyugatra pedig egy ideológiai háború dúl, genderideológia és liberálisnak mondott eszmék terjednek. A szemünk előtt zajlik  Európa „öngyilkossága”, és nekünk, magyaroknak két tűz közé szorulva kell megvédenünk identitásunkat.

A házelnök úgy fogalmazott: ma brüsszeli bürokraták akarják átalakítani az Európai Uniót egy diktatórikus birodalommá, amely magába akar olvasztani, el akar törölni szabad országokat, önazonosságukra büszke nemzeteket és keresztény gyökérzetű kultúrákat azért, hogy politikailag alávesse, kulturálisan megalázza, gazdaságilag kifossza az Európai Unió mind a 27 tagállamát és 447 millió polgárát. 

A brüsszeli bürokraták, akiknek a fizetését mi, az Európai Unió polgárai adjuk, nem európai, hanem Európán kívüli érdekeket képviselnek; nem az európai emberek egzisztenciális érdekeiért dolgoznak, hanem Európán kívüli érdekcsoportokat szolgálnak – tette hozzá.

- Európa ismét az európai embereké kell, hogy legyen – szögezte le.

Novák Ferenc polgármester városnapi beszédében arról szólt, hogy az elmúlt 25 év Zalakaros életében számos beruházást, előrelépést hozott, amiről az itt élők jól tudnak, de az ország is hallott ezekről. A pandémia azonban komoly veszteségeket okozott Zalakarosnak, és általában azoknak a településeknek, melyek a turizmusból élnek elsősorban. Az orosz-ukrán háború pedig újabb gazdasági problémákat hozott. Zalakaros jelenleg csak pályázati forrásokkal tud előre lépni, a lehetőségek kihasználása kizárólag az itt élőkön múlik – hangsúlyozta.

- Képviselő-testületünk látja, tudja a teendőket, személyi ellentétektől mentesen, közösen igyekszünk településünket szolgálni. Bízunk a kormányban, annak turizmuspolitikájában, válságkezelésében. Őszintén bízom abban is, hogy választókörzetünk új képviselője, Nagy Bálint is szívén viseli településünk sorsát, ahogyan tette azt elődje, Manninger Jenő is.  Eddigi munkájukat ezúton is köszönöm.

Nagy Bálint államtitkár úgy fogalmazott: mindent megtesz annak érdekében, hogy a régió települései előre tudjanak lépni. Mint mondta: hisz abban, hogy a térség települései egymással összefogva erős, turisztikailag jelentős szereppel bíró térséget tudnak kialakítani, és erre az összefogásra a jövőben különösen nagy szükség lesz.

Sylwester Lewicki, Olesno polgármestere a két település kiváló kapcsolatát méltatta, mely politikai és állampolgári szinten egyaránt megvalósult. A polgármester méltatta Zalakaros 25 év óta megtett fejlődését, kiemelve, hogy a város nemcsak országos, de európai szinten is elismert rangot vívott ki magának.