Főoldal » Programok » Újabb szakasszal bővül a zalakarosi kerékpárút hálózat

Zalakaros Város Önkormányzata a nyertes közlekedés fejlesztési pályázatának köszönhetően

125.710.003 Ft-ot fordíthat a település külterületén lévő kerékpárút építésre és hozzátartozó infrastruktúra fejlesztésre, így a biztonságos közlekedés feltételinek javítására.

Szeptemberben megkezdődött annak a projektnek a megvalósítása, amelyet az önkormányzat 2015 júliusában nyújtott be a Közlekedés operatív programban meghirdetett, „Térségi elérhetőség javítása” tárgyú, KÖZOP-3.5.0-09 kódjelű felhívásra.

Zalakarosi kerékpárút hálózat fejlesztése című projekt megvalósításaként 768 fm hosszú, új bicikliút épül.

A projekt fő célja a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés fejlesztésével a biztonságosabb kapcsolat megteremtése Zalakomár és Zalakaros között, a már meglévő szakaszokhoz kapcsolódó kerékpárút megépítésével, mintegy 768 méter hosszban.

Zalakaroson az ideérkező jelentős számú turistának köszönhetően komoly gyalogos illetve gépjárműforgalom bonyolódik, így a város nagy hangsúlyt fektet a biztonságos kerékpározás lehetőségének megteremtésére. A jelentős turisztikai forgalommal terhelt centrumon történő közvetlen átvezetés helyett indokolt egy alternatív vonalvezetés megvalósítása, ami lehetőséget biztosít a biztonságos kerékpárral történő munkába járásra.

A projekt eredményeként a Balatonmagyaród és Zalakomár felől jövő hivatásforgalmat biztonságosan be lehet vezetni a városközpontba, ahol egyben a legjelentősebb munkahelyek, szolgáltatások is találhatók. A kerékpárút megépítésével tehát a városba ingázó térségi munkavállalóknak, diákoknak biztonságos, alternatív közlekedési folyosót hozunk létre.

A projekt a meglévő, nagyrészt már kiépült hálózati elemek biztonságos összekapcsolását valósítja meg. Az új szakasz a Délnyugat-magyarországi kerékpárút részének hiányzó hálózati eleme, ami a 7. számú főútvonal kerékpáros alternatívája.

A projektben beszerzésre kerül egy nagy teljesítményű többfunkciós traktor is, amelynek segítségével az elkészülő új és régi kerékpárútszakaszok karbantartását fogja elvégezni az önkormányzat.