Főoldal » Programok » Új szolgáltatót jelöltek ki a hulladékszállításra
Új szolgáltatót jelöltek ki a hulladékszállításra

A képviselő-testület a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás kezdeményezése alapján a vele 2014-ben tíz évre megkötött szerződést szeptember 30-ával meg kellett, hogy szüntesse.

Október elején a képviselő-testület hosszas vita és kérdések sokasága mellett határozott az új szerződésről, s módosította a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletét is ennek megfelelően.

Mivel magasabb szintű jogszabály (nevezetesen a hulladékgazdálkodási törvény) szabályozza, hogy mely területen mely szolgáltató működhet, Dél-Zalában, többek között Zalakaroson is a Viridis-Pannonia Kft-t jelölték ki, alternatívák közül nem választhatott az önkormányzat. A régi szolgáltató már nem szolgáltathat a településen, és szolgáltató nélkül nem maradhatott a város.

Mindezek figyelembe vételével a város 2017. november 1-től 2027. október 31-ig, határozott időtartamra köt hulladékgazdálkodással kapcsolatos szerződést a kijelölt, hulladékgazdálkodási megfelelőségi minősítéssel rendelkező Viridis-Pannonia Nonprofit Kft-vel. A szerződés értelmében november 1-től már a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. végzi a kommunális hulladék elszállítását városunkban.

A szolgáltató váltás nem eredményezheti sem a szolgáltatás színvonalának csökkenését, sem a díjának emelkedését. A megegyezés szerint a szállítás időpontjai sem változnak, és a gyűjtő edényzetet sem kell lecserélniük a lakóknak – erősítette meg a testület az ezzel kapcsolatos vita során.

Elhangzott: az önkormányzat az új szolgáltató rendelkezésére bocsátja az ingatlanok listáját. Alapvetően két típusú szolgáltatás fog működni a településen. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott üdülőingatlanok kivételével a közszolgáltatás 12 hónapos, folyamatos, míg az önkormányzati rendeletben meghatározott üdülőingatlanok esetében a szolgáltatás a használati szezon időtartamára - május 1. és október 31. között- terjed ki. Az üdülőingatlan tulajdonosok számára egy külön tájékoztató is készült.

A Zalaispa Zrt. által a lakosság rendelkezésére bocsátott zsákokban elhelyezett hulladékot az új közszolgáltató 2017. december 31-ig elszállítja. A kék és sárga zsákokat térítésmentesen, a szürke zsákok díj ellenében szállítják el.

A zöldhulladék átvétele – a karácsonyfa kivételével – az önkormányzat által biztosított lerakóhelyen történik.

A lakossági tájékoztatókat- a közszolgáltató által készített tájékoztató, szemétszállítási napokat tartalmazó táblázat, üdülőingatlan tulajdonosok tájékoztatása- a Karosi Krónika mellett közzétette az önkormányzat a városi honlapon, a Facebook-oldalon és a helyben szokásos módon, a helyi kábeltévében is, hogy a lakosság minél szélesebb körben tudjon tájékozódni a változásról.

A hulladékudvar átadása-átvétele is folyamatban van, az önkormányzat ezúton is kéri a Tisztelt Lakosság türelmét az esetlegesen felmerülő nehézségek és átmeneti problémák kapcsán.

-  Természetesen kérdések esetén a szolgáltatóval együtt állunk szíves rendelkezésükre, azonban az előírt szolgáltató váltásra önkormányzatunknak is fel kellett készülnie, melyre - tőlünk kívül álló okok miatt – rendkívül rövid idő állt rendelkezésre. Számos kérdés tekintetében még egyeztetésekre van szükség az átállás zökkenőmentessége végett. Kérjük szíves megértésüket! – jelezte Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester.