Főoldal » Hírek » Tűzifa igénylés
Tűzifa igénylés

Lakossági tájékoztató szociális célú tűzifa támogatás igényléséhez

 Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete 20/2019. (IX.20.) rendeletében döntött a szociális célú tűzifa támogatás részletes feltételeiről.

A rendelet hatálya azon személyekre terjed ki, akinek a lakása fával fűthető.

A jogosultság feltételei:

Az Önkormányzat természetbeni támogatásként legfeljebb 5 m3, de minimum 1 m3 tűzifát biztosít azon személy számára, aki

a) aktív korúak ellátására jogosult, vagy

b) települési támogatásként lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy

c) időskorúak járadékában részesül, vagy

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

f) közgyógyellátásra illetve gyógyszerköltség támogatásra jogosult, vagy

g) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy

h) ápolási díjra illetve beteggondozási támogatásra  jogosult, vagy

i) közfoglalkoztatotti jogviszonyban áll, vagy

j) 70 év feletti egyedülálló nyugdíjas.

k) családjában-kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók- az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 2,5 szeresét nem haladja meg.

 A kérelmeket 2019. október 18-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz.

 A kérelem letölthető innen, illetve a nyomtatvány átvehető az önkormányzati hivatalban.

  Zalakaros Város Önkormányzata