Főoldal » Hírek » Tájékoztató ingatlantulajdonosok kötelezettségeiről

TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!

Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét a közterület tisztántartásával, a zöldterületek ápolásával kapcsolatos teendőikről rendelkező helyi szabályozásokra és ezek be nem tartása esetén alkalmazható szankciókra.

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelete alapján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni:

-          az ingatlan és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és közút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról

-          az ingatlannal határos nyílt árkok és azok műtárgyainak (kapubejárók) tisztán tartásáról, hulladék- és gyommentesítéséről, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról, az akadálytalan vízelvezetés folyamatos biztosításáról

-          a telekingatlanról a gyalogos közlekedésre szolgáló terület, valamint az úttest fölé nyúló, továbbá az elektromos légvezetékeket veszélyeztető ágak és bokrok megfelelő nyeséséről úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti forgalom akadálymentességét és köteles gondoskodni a nyesedék elszállíttatásáról.

Az úttest fölé belogó ágak visszavágását a szemétszállítást végző közszolgáltató, illetve a tűzoltóság is kérelmezte, mivel azok munkájuk elvégzésében akadályozzák őket, illetve gépjárműveikben kárt okoznak. A biztonságos gyalogos közlekedés biztosítása érdekében a járdára ránövő bokrok (tuják, sövények) legalább telekhatárig történő visszanyesése is szükséges.

Tekintettel a fentiekre tisztelettel kérjük az Ingatlantulajdonosokat, hogy ingatlanaik előtti közterületek gondozásáról, a telkükről a járda, illetve úttest fölé növő ágak levágásáról, illetve a vízelvezető árkok karbantartásáról gondoskodni szíveskedjenek.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az aki a helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI.21.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott ingatlanhasználó köztisztasággal és közterület tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségeinek nem tesz eleget százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.                                                          

 

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

A mentők naponta száznál is több olyan riasztást kapnak, ahol minden perc, sőt minden másodperc számít, mert újraélesztésre, vagy más életmentő beavatkozásra van szükség. A cím megtalálása még GPS segítségével sem egyszerű, ha hiányzik az utcanévtábla, nincs kint a házszám, a lépcsőház betűjele, vagy az egyéb jelölés. A keresgélés ilyenkor percekig is tarthat, az időveszteség életekbe kerülhet.

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 21/2014. (VIII.08.) önkormányzati rendelete 13. §-a alapján felhívjuk a Tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét arra, hogy az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles az ingatlant (épületet, beépítetlen telket) a megfelelő módon házszámtáblával, vagy a helyrajzi számot ábrázoló táblával ellátni és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni.

Segíts, hogy megtaláljunk, ha baj van!

                                                                    Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal