Főoldal » Hírek » Tájékoztató

 Tisztelt Szülők!

2019-ben is az általános iskolás és középiskolás zalakarosi gyermekek tanévkezdését pénzbeli támogatással segíti az önkormányzat.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében települési támogatás formájában adható iskoláztatási támogatás a tanköteles, illetve rendszeres iskolai oktatásban részesülő gyermekek részére, évente egy alkalommal, amennyiben a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét (57.000 Ft) nem haladja meg, és a család nem rendelkezik a rendeletben meghatározott mértéket meghaladó vagyonnal (az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg, amelynek

-  külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000 Ft), vagy   együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (2.280.000 Ft) meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű). A rendszeres iskolai oktatásban való részvételt igazolni kell.

A támogatás összege általános iskolai oktatásban részesülő gyermek esetén legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum 50%-a (14.250 Ft), közép- és felsőfokú oktatásban részesülő gyermek esetén legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum 60%-a (17.100 Ft).

 A kérelem benyújtásának határideje 2019. augusztus 15.

Az elbírálásra legkésőbb 2019. augusztus 31-ig kerül sor.

 A kérelem formanyomtatványa letölthető innen.

                                                                                                  Zalakarosi KÖH