Főoldal » Hírek » Tájékoztatás településképi bejelentési kötelezettségről
Tájékoztatás településképi bejelentési kötelezettségről

Az elmúlt években, jelentősen megváltoztak az építésüggyel kapcsolatos jogszabályok. Többek között változott az építési engedélyhez kötött építési tevékenységes köre, illetve a 300 m2 hasznos alapterület alatti lakóépületek építése, bővítése bejelentés köteles lett. Az építési engedéllyel végezhető építési tevékenységek, illetve a fenti bejelentéshez kötött lakóépületek építési tevékenységén kívüli építési tevékenységek esetén is be kell tartani a helyi építési szabályokat. Zalakaros Város Önkormányzatának a településképi bejelentési eljárásról szóló 14/2013. (V.28.) számú rendeletét, melyben szabályozta azon építési tevékenységek körét, melyek bár nem építési engedély és bejelentés köteles tevékenységek, de csak településképi bejelentési eljárás után végezhetők. Kis túlzással kijelenthetjük, hogy jelenleg ide tartozik szinte minden olyan tevékenység, melyhez nem szükséges az építésügyi hatóság engedélye, illetve tudomásul vétele. Ezúton szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy amennyiben engedélyhez nem kötött építési tevékenységet kívánnak végezni, előtte tájékozódjanak Városfejlesztési Osztályon, hogy szükséges-e településképi bejelentési eljárás lefolytatása. Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy amennyiben a bejelentési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, úgy a polgármesternek településképi kötelezést bocsáthat ki, annak nem teljesítése esetén pedig bírságot szab ki.