Főoldal » Hírek » Szociális tűzifa támogatás 2023.

Szociális tűzifa támogatás 2023.

Az idei évben is lehetőség van településünkön szociális tűzifa igénylésre. Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret (99 m3) terhére - legfeljebb 4 m3, de minimum 1 m3- tűzifát biztosít elsősorban annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

a) aktív korúak ellátására jogosult, vagy

b) települési támogatásként lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy

c) időskorúak járadékában részesül, vagy

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy

e) 3 vagy annál több gyermeket nevel és családjában-kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók- az 1 főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 4,5 szeresét (128.250 Ft) nem haladja meg, vagy

f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

g) közgyógyellátásra, illetve gyógyszerköltség támogatásra jogosult, vagy

h) ápolási díjra, illetve beteggondozási támogatásra jogosult, vagy

i) közfoglalkoztatotti jogviszonyban áll, vagy

j) 65 év feletti egyedülálló nyugdíjas, akinek a jövedelme a szociális vetítési alap összegének 5,5 szeresét (156.750 Ft) nem haladja meg, vagy

k) családjában-kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók- az 1 főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 4,5 szeresét (128.250 Ft) nem haladja meg.

A támogatás megállapítása kérelemre indul. A nyomtatvány elérhető az önkormányzat honlapján, az alábbi linken:  https://onkormanyzat.zalakaros.hu/nyomtatvanyok-ugyfajtak

valamint az önkormányzati hivatal előterében elhelyezett dobozban, az szociális étkeztetésben részesülők részére az ebédet kiszállító önkormányzati munkatársaknál, a házi segítségnyújtást végző gondozóknál.

A kérelmeket 2023. október 31-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz.