Főoldal » Hírek » Pályázati projektmenedzsert keresünk!

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

pályázati projektmenedzser

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. sz. melléklet 20. Gazdasági feladatkör

                                

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

Zalakaros Város, Zalamerenye községek projektjeinek kezelése

 

Ennek keretében:

 

 

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az egyéb juttatások tekintetében Zalakaros Város

Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Felsőoktatásban szerzett alábbi szakképzettség valamelyike: közszolgálati, jogi, gazdasági szakképzettség

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés

- Kttv. 85-87.§-a szerinti összeférhetetlenségnek való megfelelés és erről szóló nyilatkozattétel.

- EU-s pályázatok projektmenedzsmentjében vagy pályázati adminisztrációjában szerzett min. 1-3 éves tapasztalat;

- Önállóság, felelősségvállalás, kiváló menedzsment készségek

- Precizitás, képesség az adminisztrációs feladatok pontos elvégzésére

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- az ellátandó feladatok területén szerzett gyakorlat

- pénzügyi végzettség, pénzügyi téren szerzett szakmai tapasztalat

- közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte

- angol nyelvtudás

- saját személygépjármű

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•          fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal;

•          iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata;

•          szakvizsgát igazoló okiratok másolata, vagy a mentesítést igazoló okiratok másolata;

•          három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt;

•          közigazgatási gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata;

•          nyilatkozat, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását;

•          nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség (Kttv. 85-86. §) vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2021. július 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 14. (hétfő)

 

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZK/1879-1/2021.  valamint a munkakör megnevezését: pályázati projektmenedzser

- Személyesen: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jegyző, Zala megye, 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott pályázatokról a jegyző dönt. A pályázatot kiíró szerv a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 22.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zalakaros.hu honlapon szerezhet.