Főoldal » Hírek » Lakossági tájékoztatás- Hulladékszállítás

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

 

 

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NHKV Zrt.) szakmai javaslata alapján a Viridis-Pannonia Kft. döntött azokról az intézkedésekről, melyek az új típusú  - COVID 19 – koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzet ideje alatt biztosítják a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatosságát.

 

A fent hivatkozott intézkedésben foglaltak alapján minden ingatlanhasználó köteles az ingatlanán az edények kihelyezése előtt, illetve azt követően – lehetőségeikhez mérten – eseti fertőtlenítést végezni az edényeken.

 

Tájékoztatom, hogy az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényzetet tisztántartani a helyi rendeletben, illetve a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően.

 

A hatósági karanténnal érintett ingatlanról történő hulladékelszállítás esetén az ingatlanhasználó köteles a hulladékot duplán csomagolni és az edényben elhelyezni. Csomagolás hiányában a Közszolgáltató megtagadhatja a hulladékszállítást.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Viridis-Pannonia Kft. ügyfélszolgálatán (8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.) lehetőség van ADR minősítéssel ellátott hulladék (veszélyes anyagok és hulladékok) gyűjtésére alkalmas zsák vásárlására, melynek díja 355 Ft + ÁFA/zsák.

 

Tisztelettel kérjük Önöket a fenti kötelezettségek betartására, elkerülve ezzel a hulladékszállításnál felmerülő esetleges problémákat.

 

 

 

                    Zalakaros Város Önkormányzata