Főoldal » Hírek » Lakossági barnakőszén igény felmérés
Lakossági barnakőszén igény felmérés
Tájékoztató a lakossági barnakőszén felméréssel kapcsolatos teendőkről:
A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.
A fentiekre tekintettel az önkormányzatok közreműködésével, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérését végezzük.
barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségéről (mázsában kifejezve) 2022. szeptember 29-ig az Önkormányzati Hivatalban, illetve a mellékelt igényfelmérő adatlap visszaküldésével  nyilatkozhat.
Az adatlapot a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal címére (Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.), vagy elektronikus úton a thatosag@zalakaros.hu címre kérjük 2022. szeptember 29-én 16.00 óráig eljuttatni.
Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:
• háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
• egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
• egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.
Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus kérelmet és támogatást!
Igényfelmérő adatlap