Főoldal » Hírek » Kisadózó vállalkozások tájékoztatása

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozók a 2021. évi helyi iparűzési önkormányzati adókedvezményt legkésőbb 2022. január 17-ig a NAV-hoz benyújtott helyi iparűzési adóbevallás benyújtásával vehetik igénybe!

Egyre közkedveltebb a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA), így több ezer adózót érinthet az év eleji iparűzési adóbevallási határidő. (Általános szabályként a bevallás határnapja 2022. május 31-e.)

Abban az esetben, ha a KATA alanya a helyi iparűzési adóban az adóévre az adóalap tételes összegben való (egyszerűsített) megállapítását választotta, akkor főszabály szerint /bizonyos esetektől eltekintve/ bevallás-benyújtási kötelezettség nem terheli.

Az iparűzési adóbevallás benyújtása csak lehetőség a KATA adóalanyok számára, nem kötelező érvényű, ám az adóelőny érvényesítése - valamennyi hivatkozott tényállás esetében - csak a bevallás benyújtásával lehetséges.

Kötelezően HIPA éves bevallást kell azonban az adóalanynak benyújtania [Htv. 39/B. § (6) bekezdés]:

- ha az adóévben a KATA alany adófizetési kötelezettsége (pl.: 60 napot meghaladó keresőképtelenség miatt) szünetelt és a vállalkozó több iparűzési adót fizetett, mint amennyit az adókötelezettség időszakára fizetnie kellett volna,

- ha a KATA alany a települési önkormányzat által rendeletben biztosított adómentességet/kedvezményt kíván utólag igénybe venni vagy a költségként/ráfordításként elszámolt e-útdíj összegével csökkenteni kívánja az állandó jellegű tevékenységéhez kapcsolódó adófizetési kötelezettségét

A bevallást az adóévet követő év január 17-ig kell benyújtani.

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelete értelmében azon vállalkozó, akinek a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. §, vagy 39/B. § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 1,5 millió forintot 25%-os mértékű helyi iparűzési adókedvezményre jogosult.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok számára - akik ezt a kedvező adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál is - a helyi iparűzési adóban az 25%-os mértékű iparűzési adókedvezményt úgy tudják csak igénybe venni, ha 2022. január 17-ig adóbevallást nyújtanak be.

2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adó /HIPA/ bevallásokat javításokat és önellenőrzéseket.

A nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu / ÁNYK formátumban érhető el. Maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni. Tájékoztatjuk, hogy az iparűzési adóbevallási nyomtatvány kizárólag elektronikus úton nyújtható be az állami adóhatósághoz.

Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak Zalakaros Város fejlődéséhez.

Zalakaros, 2022. január 05.

Zalakaros Város Önkormányzati Adóhatósága