Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2011.02.28 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: Meghívó

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Közoktatási integráció ügyében döntés

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Balatonmagyaród Önkormányzat kérése intézményfenntartó társulás létesítésére közoktatás területén

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Rendezvénytér megvalósításának ütemterve (költségek, szükséges előkészületek)

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Zrínyi u. 2. ingatlan bérlete

A napirend dokumentumai:

6. napirend - MASH EGTC-ben való részvétel

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

7. napirend - Pályázat kiírása az un. „Zöld pavilon” hasznosítására

8. napirend - Zalakaros, 273. hrsz-ú ingatlan ügye

9. napirend - Egyéni kérelem a 1323/4. hrsz-u ingatlan bérletére

10. napirend - Benzinkút melletti terület értékesítésre történő kijelölése

11. napirend - Gránit Gyógyfürdő Zrt. alapszabály módosítása