Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2011.01.07 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: Meghivo 2011_01_07_

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 8/2010. (VI.11.) sz. Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

2. napirend - A 2011. évi hulladékszállítási díjak egyeztetése

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Alpolgármesteri tiszteletdíjról való lemondás

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Tájékoztató közoktatási feladat átszervezésről

A napirend dokumentumai:

5. napirend - 2011. évi Közfoglalkoztatási pályázat

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Rendezvénytér képi megjelenítésének bemutatása

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Tájékoztató az un. Rendezvény-sziget ötletéről

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Karos Krónika készítésére szerződéskötés

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

9. napirend - Önkormányzati villamos energia közbeszerzés ügyében döntés

10. napirend - Sport Hotel üzemeltetési célú bérbeadásához előzetes állásfoglalás

11. napirend - Ingatlan felajánlás ügyében döntés

Nyílt ülés

12. napirend - Egyéb ügyek