Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2014.07.03 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0./N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása - ajánlattételi felhívás pályázat megírására

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

2. napirend - A Zalakaros Üdülősor - Újfalu között egy 768 méteres kerékpárút építés a KÖZOP-3.5.0-09-11 "Kerékpárút-hálózat fejlesztése" kiemelt projektben projektmenedzsment feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása

3. napirend - Zalakaros, Üdülősor - Újfalu között tervezett kerékpárút II. üteméhez kapcsolodó területek megszerzésének ügye

Nyílt ülés

4. napirend - Egyebek

A napirend dokumentumai: