Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2014.08.28 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Termáltó és Ökopart marketing ajánlati felhívás kibocsátása

2. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata módosítása (egységes szerk.)

A napirend dokumentumai:

3. napirend - 2014. évi Közbeszerzési Terv módosítása

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Helyi Választási Bizottság megválasztása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

5. napirend - A Szabau Invest Építőipari, Idegenforgalmi Kft-vel a Termáltó kialakítására kötött vállalkozási szerződés módosítása

Nyílt ülés

6. napirend - Közvilágítás energiatakarékos átalakítása (KEOP-2014-5.5.0/K pályázat) kivitelezési munkákra ajánlati felhívás kibocsátása

7. napirend - Háziorvosi feladatok ellátása

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Bölcsődei feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodás módosítása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

9. napirend - Fejlesztési prioritások meghatározása a 2014-2020 közötti programozási időszakban

Nyílt ülés

10. napirend - Egyéb ügyek

10/2 napirend - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

10/4 napirend - A 174/2014. (VIII.7) számú határozat visszavonása, a bölcsőde átalakításra és bővítésre beérkezett ajánlatok elbírálása

Nyílt ülés

10/5 napirend - Közfoglalkoztatási program indítása

A napirend dokumentumai:

10/6 napirend - Zalakarosi Turisztikai Egyesület részére nyújtandó kölcsön és a 130/2014 (VI.20) számú határozat módosítása

A napirend dokumentumai:

10/7 napirend - Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program című pályázat keretében megépítésre kerülő Zalakaros, Üdülősor-Újfalu között tervezett kerékpárút I. ütem, valamint a Galambok-Zalakaros közti kerékpárút felújítás tárgyú vállalkozási szerződés módosítása határidő hosszab

A napirend dokumentumai: