Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2014.09.03 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Zárt ülés

1. napirend - Bölcsőde bővítésre beérkezett ajánlatok elbírálása

2. napirend - A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló „Cycle in a network” című HUHR/1101/1.2.2/1007 azonosítószámú projekt keretében megszervezésre kerülő Karosi Kerékpáros Maraton három különböző távon (15, 35 és 80 km) ajánlattételi felhívásán