Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2014.09.30 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Zárt ülés

1. napirend - Zalakaros és Zalakomár közötti kerékpárút tulajdonviszonyainak rendezése

2. napirend - Árkok átvétele Thury György EGSZ-től, kerékpárút II. ütemhez kapcsolódóan

3. napirend - Szörcsök Jánosné lakáscélú támogatás kérelme

Nyílt ülés

4. napirend - Termelői piac üzemeltetési szabályzat és bérleti szerződés elfogadása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

5. napirend - Középiskolai ösztöndíj pályázatok elbírálása

6. napirend - Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program című pályázat keretében megépítésre kerülő Zalakaros, Üdülő sor - Újfalu között tervezett kerékpárút I. ütem, valamint a Galambok-Zalakaros közti kerékpárút felújítás tárgyú vállalkozási szerződés módosítása határidő hosszabbítá

Nyílt ülés

7. napirend - Termáltó és ökopart marketing ajánlati felhívás kibocsátása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

8. napirend - Közvilágítás tervezés

9. napirend - Képviselői note-book beszerzések

Nyílt ülés

10. napirend - Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár alapitó okiratának módositása

A napirend dokumentumai:

11/1 napirend - Egyéb ügyek: Szociális célú tűzifa támogatás igénylése, valamint az ehhez szükséges önerő biztosítása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

12. napirend - ÖSSZESITETT