Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2023.05.25 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2023 05 25

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - Beszámoló a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

A napirend előterjesztése: 2022. évi zárszámadás KÖH szöveges indoklás tervezet Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: 2022. évi zárszámadás szöveges indoklás Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

4. napirend - A Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés SZMSZ módosítás Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Adóügyi feladatok ellátásáról tájékoztató

A napirend előterjesztése: Beszámoló 2022. évi adóügyi feladatokról Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Beszámoló a 2022. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-2021. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Beszámoló a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés KÖH 2022. évi munkájáról Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

8. napirend - A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységében indítható óvodai csoportok számának meghatározása

A napirend előterjesztése: előterjesztés indítható óvodai csoportok száma Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Magyar Falu Program keretében az önkormányzat részére felajánlott ingatlanok elfogadásáról döntés

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 1. Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Telekosztással vegyes adásvételi szerződés 2. módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_telekosztással vegyes adásvételi szerződés módosítása Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

11. napirend - MenDan Hotel középtávú fejlesztési koncepció

A napirend előterjesztése: MenDan fejlesztési koncepció előterjesztés 2300517 Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

12. napirend - Zalakarosi Család-, Élmény- és Gyógyfürdő Zrt. 2022. évi zárszámadása

13. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi zárszámadása és 2023. évi üzleti terve

14. napirend - Karos-Park Kft. 2022. évi zárszámadása

Nyílt ülés

15. napirend - Egyebek

15/1 napirend - Zala-Kraft Kft. parkoló építési kérelmével kapcsolatos döntés

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Zala-Kraft Kft. parkoló építése

A napirend dokumentumai:

15/2 napirend - Döntés Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatti lakás bérbevételére beérkezett ajánlatról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Döntés Zalakaros, Jegenye sor 8. lakás bérbeadásáról

15/3 napirend - Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban való részvétel

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.-ben való részvétel

15/4 napirend - Zalakaros város településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában – Zalagyöngye – Őzgida utca közötti tömb -, 151/2022. (IX. 22.) sz. határozat alapján: településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat

A napirend előterjesztése: Előterjesztés rendezési tervmódosítás jóváhagyására Őzgida 230522

A napirend dokumentumai:

15/5 napirend - Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása”

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2.