Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2022.12.15 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2022 12 15

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

A napirend dokumentumai:

2. napirend - A 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet Bizottsági határozat-Átmeneti gazdálkodás rendelet

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés részletes 2022. III. mód Bizottsági határozat-Költségvetési rendelet módosítás

A napirend dokumentumai:

4. napirend - A költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 28/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: térítési díj rendelet módosítás 2023.január Bizottsági határozat-Térítési díj rendelet módosítás

A napirend dokumentumai:

5. napirend - A települési támogatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2021. (VI.07.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Bizottsági határozat-Települési támogatási rendelet módosítás ElőterjesztésTelepülési támogatási rendelet módosítás Előterjesztés kiegészítés Települési támogatási rendelet módosítás

A napirend dokumentumai:

6. napirend - A Gólyafészek otthonokról szóló 22/2012. (V.11.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Bizottsági határozat-Gólyafészek rendelet módosítás Előterjesztés_Gólyafészek rendelet Előterjesztés kiegészítés Gólyafészek rendelet

A napirend dokumentumai:

7. napirend - A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 26/2013. (X.13.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: közösségi együttélés rendelet módosítás Bizottsági határozat-Közösségi együttélés rendelet módosítás

A napirend dokumentumai:

8. napirend - A közterület használatáról és táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 15/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: közterülethasználat rendelet módosítás Bizottsági határozat-Közterülethasználati rendelet módosítás

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Energiatakarékossággal összefüggő intézkedések, a közvilágítás mértékének korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: Energiatakarékossági intézkedések Előterjesztés kiegészítés Energiatakarékossági intézkedések

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Döntés a rezsiköltségek növekedése miatti támogatás nyújtásáról

A napirend előterjesztése: előterjesztés rezsitámogatás Bizottsági határozat-Döntés rezsiköltségek növekedése miatti támogatás nyújtásáról

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Kérelem, Zalakaros, Jegenye sor 8. 1/1 szám alatti „Gólyafészek lakás” bérleti szerződés-módosítás tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_Kérelem ingatlan használatáról Bizottsági határozat-Gyólyafészek lakás-bérleti szrződés hosszabbítás

A napirend dokumentumai:

12. napirend - 2023. évi Munkaterv megállapítása

A napirend előterjesztése: 2023. évi munkaterv

A napirend dokumentumai:

13. napirend - 2023. évi ellenőrzési terv megállapítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Bizottsági határozat-Ellenőrzési terv

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Városbor 2023. évi kiválasztásának lehetőségei

A napirend előterjesztése: Város bora előterjesztés

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Beszámoló a lakóhely környezet állapotáról, a parlagfű elleni védekezés 2023. évi programjának elfogadása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Lakóhely környezeti állapot, parlagfű Bizottsági határozat-Beszámoló-lakóhely környezeti állapota

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Kiegészítő döntés Zalakaros város településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés (Pankasz) környezeti értékelés előzetes egyeztetés lezárása 221215

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Karosi Krónika 2023. évi megjelenése tárgyában ajánlatok elbírálása

A napirend előterjesztése: előterjesztés- Krónika_ Bizottsági határozat-Karosi Krónika

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Döntés Zalakaros Város Önkormányzata közvilágítási, illetve tér- és díszkivilágítási berendezések aktív elemeinek 2023. évi üzemeltetés tárgyában-beérkezett ajánlatok elbírálása

A napirend előterjesztése: Közvilágítás 2023 karbantartás ajánlatok elbírálása Bizottsági határozat-Közvilágítás-ajánlatok elbírálása

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Döntés a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt településfejlesztési beruházások támogatása tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Ajánlattételi felhívás kibocsátása „Zalakaros-Szőlő utca rekonstrukciója kivitelezési munkái” tárgyában-TOP PLUSZ-1.2.3-21-ZA1-2022-00013 azonosító számú pályázat keretében

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

21. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi előzetes üzleti terve

22. napirend - Karos-Park Kft. 2022. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról beszámoló

23. napirend - Zalakarosi Család-, Élmény- és Gyógyfürdő Zrt. 2023. évi üzleti terve

Nyílt ülés

24. napirend - Egyebek