Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2022.11.23 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2022 11 23

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - A helyi adókról szóló 18/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés adórendelet módosítás

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 14/2004 (IV.21) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Vagyonrendelet módosítása Bizottsági határozat-Vagyonrendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

4. napirend - A Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: SZMSZ módosítás Bizottsági határozat-SZMSZ módosítása

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Igazgatási szünet elrendelésével összefüggő döntések meghozatala

A napirend előterjesztése: Igazgatási szünet elrendelése

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Kérelem, Zalakaros, Jegenye sor 8. 2/4. szám alatti „Gólyafészek lakás” bérleti szerződés- módosítás tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_Kérelem ingatlan használatáról

A napirend dokumentumai:

7. napirend - BURSA felsőoktatási ösztöndíj szabályzat módosítása

A napirend előterjesztése: Bursa Hungarica szabályzat módosítás Bizottsági határozat-Bursa szabályzat módosítása

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Tájékoztató az iskola 2021/22-es nevelési-oktatási évéről

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat a képviselőtestület számára

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Pótelőirányzat biztosítása a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézmény részére

A napirend előterjesztése: pótelőirányzat óvoda Bizottsági határozat-Óvoda-pótelőirányzat

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítása

A napirend előterjesztése: könyvvizsgáló szerződés módosítás Bizottsági határozat-Könyvvizsgálói feladatok

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Adventi környezetszépítő verseny

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

12. napirend - A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár munkája, a kultúra helyzete

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde konyhai intézményegysége által biztosított étkeztetés téli szünet ideje alatti rendje, óvodai ügyeleti ellátás

A napirend előterjesztése: étkeztetés, óvodai ügyelet Bizottsági határozat-Étkeztetés, óvodai ügyelet

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Kérelem háziorvosi feladatellátás tárgyában

A napirend előterjesztése: háziorvos kérelme

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány kérelme

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Karosi Krónika megjelenési felület vásárlása

A napirend előterjesztése: előterjesztés- Krónika_megjelenés 2022. év

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Zalakarosi Gyógyfürdőn rendelkezésre álló melegvíz energetikai célú hasznosítása érdekében munkacsoport felállítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_munkacsoport Bizottsági határozat-Munkacsoport felállítása

A napirend dokumentumai:

18. napirend - A Karos-Park Kft. Városgazdálkodási Kft. Alapító okirat módosítása, Felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Karos-Park FB megbízatása Bizottsági határozat-Karos-Park Kft

A napirend dokumentumai:

19. napirend - A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsági tagjának megválasztása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_Turisztikai Nonprofit Kft_FB tag

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Döntés a Zalakarosi Látogatóközpont energetikai fejlesztése kivitelezési munkái tárgyában érkezett ajánlatokról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_KarosKorzó HMKE kivitelezése_2022.11.11 Bizottsági határozat-Látogatóközpont energetikai fejlesztése

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Döntés Óvodai játszóudvar kültéri játszóeszközeinek cseréje, telepítése kivitelezési munkái tárgyában érkezett ajánlatokról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_Óvoda játszóudvar fejlesztése_2022.11.11 Bizottsági határozat-Óvodai játszóeszközök cseréje

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Döntés Zalakaros város településrendezési eszközeinek módosítása Zalagyöngye-Őzgida utca közötti tömb út korrekció tárgyában beérkezett ajánlatokról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés tervezési ajánlatokról 221114 Bizottsági határozat-Zalagyöngye-Őzgida u.-rendezési eszközök

A napirend dokumentumai:

23. napirend - Pályázati felhívás Zalakaros, 761/1 és 767/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Zalakaros, Gyöngyvirág sori telkek értékesítése Bizottsági határozat-Gyöngyvirág sor-761-1, 767-2 hrsz

A napirend dokumentumai:

24. napirend - Telekosztással vegyes adásvételi szerződés módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_telekosztással vegyes adásvételi szerződés

A napirend dokumentumai:

25. napirend - Ajánlattételi felhívás Zalakaros Város Önkormányzata közvilágítási, illetve tér- és díszvilágítási berendezések aktív elemeinek 2023. évi üzemeltetése tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Zalakaros közvilágítás karbantartás Bizottsági határozat-Közvilágítás karbantartás

A napirend dokumentumai:

26. napirend - Döntés a zalakarosi Fürdő Hotel szobahasználati jogviszonya keletkezése és gyakorlása tárgyú megállapodásáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Bizottsági határozat-Fürdő Hotel szobahasználati jog

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

27. napirend - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kérelmek elbírálása

28. napirend - Zalakarosi Fürdő Zrt.-t érintő döntések meghozatala

Nyílt ülés

29. napirend - Egyebek

29/1 napirend - Döntés a megnövekedett energiaárak miatti kompenzációról-támogatási rendelet módosításra javaslat

A napirend előterjesztése: Bizottsági határozat-Megnövekedett energiaárak-kompenzálás-

29/2 napirend - Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása

A napirend előterjesztése: ZKTT társulási megállapodás módosítás

A napirend dokumentumai: