Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2022.11.03 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2022 11 03

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Ajánlattételi felhívás „Zalakarosi Látogatóközpont energetikai fejlesztése kivitelezési munkái” tárgyában - TOP PLUSZ-2.1.1-21 pályázat keretében

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Látogatóközpont HMKE

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Ajánlattételi felhívás „Zalakaros, Behiák puszta 1323/8 hrsz-ú ingatlanon lévő 2 db épület bontási kiviteli tervdokumentációja elkészítése” tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Ajánlattételi felhívás bontási munkák kiviteli terveinek elkészítésére

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Ajánlattételi felhívás „Óvodai játszóudvar közterületi játszóterek fejlesztése MFP-OJKF/2022”. azonosító számú projekt, óvodai játszóudvar kültéri játszóeszközeinek cseréje, telepítése kivitelezési munkái” tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Óvodai játszótér eszköz telepítés

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Ajánlattételi felhívás „Zalakaros Város Önkormányzata karácsonyi díszkivilágítási elemeinek felszerelése” tárgyában

A napirend előterjesztése: Karácsonyi díszkivilágítás_előterjesztés

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Döntés Zalakaros, Hegyalja utca 113. sz ingatlan értékesítése tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Döntés Zalakaros 1459_2 hrsz. értékesítéséről

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Ajánlatok elbírálása nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokról „Zalakaros Város Önkormányzata és intézményei részére villamos energia beszerzése” tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Villamosenergia közbeszerzés

A napirend dokumentumai: