Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2022.09.22 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2022 09 22-

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása és a költségvetést érintő határozathozatal

A napirend előterjesztése: Bizottsági határozat-2022. évi költségvetési rendelet módosítása Előterjesztés részletes 2022. II. mód

A napirend dokumentumai:

3. napirend - A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (6/2019 (III.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése)

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Bizottsági határozat-Településkép védelméről rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Egyes költségvetési és zárszámadási tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés kv-i tárgyú rend. hat.kívül helyezése Bizottsági határozat-Egyes költségvetési t.rendelet hatályon kívül helyezése

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Egyes bizottsági struktúra átalakításával érintett önkormányzati rendeletek módosítása

A napirend előterjesztése: bizotts.struktúra vált.miatt rend.mód. Bizottsági határozat-Egyes bizottsági struktúra átalalakítása-rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 18/2016. (IX.16.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Eü. alapell.körzet megállapítás rendelet módosítás Bizottsági határozat-Egészségügyi alapellátási körzetek-rendelet módosítás

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Csatlakozás Bursa Hungarica pályázathoz

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Bursa Hungarica 2023. évi csatlakozás Bizottsági határozat-Bursa Hungarica

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Tájékoztató a Nagykanizsai Járási Hivatal működéséről, az eltelt időszak tapasztalatairól

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Nagykanizsai Járási Hivatal Bizottsági határozat-Nagykanizsai Járási Hivatal

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Közbiztonság helyzete

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat Bizottsági határozat-közbiztonság helyzete

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat Bizottsági határozat-Zk. Közbiztonságáért K. Közalapítvány

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Beszámoló a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde 2021/22-es nevelési évben végzett munkájáról

A napirend előterjesztése: Bizottsági határozat-Zk. Óvoda és Bölcsőde Határozati javaslat képviselőtestület számára

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Kérelem Helyi Építési Szabályzat módosításához

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Rendezési terv módosítása Varga Z. 220912 Bizottsági határozat-HÉSZ módosítása

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Közbeszerzési terv módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2022 évi közbeszerzési terv módosítása

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Tájékoztatás és döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása és karbantartási terv tárgyában, tájékoztatás intézmények energiatakarékossági elképzeléseiről

A napirend előterjesztése: Előterjesztés -Önkormányzati ingatlanok felújítása Bizottsági határozat-felújítások, karbantartások

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Tájékoztatás önkormányzati közvilágítás korszerűsítésről (LED)

A napirend előterjesztése: LED-es közvilágítás korszerűsítés Bizottsági határozat-LED-önkormányzati közvilágítás korszerűsítés

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Döntés a Termáltó és Ökopart területén lévő száraz csúszda tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Bizottsági határozat-Száraz csúszda

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Döntés városmarketing feladatok ellátásáról

A napirend előterjesztése: Városmarketing előterjesztés 20-12-22 Bizottsági határozat-Városmarketing ellátása

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Liget u. 28. alatti műfüves focipálya felújítás önrész kiegészítése

A napirend előterjesztése: Műfüves pálya önrész kiegészítés Bizottsági határozat-Műfüves focipálya-önrész kiegészítés

A napirend dokumentumai:

19/1 napirend - A képviselőtestület 140/2022. (IX.14.) számú határozatának kiegészítése – Víziközmű integráció

A napirend előterjesztése: Előterjesztés vízmű integráció 140-2022 számú határozat kiegészítése

A napirend dokumentumai: