Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2022.07.26 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2022 07 26

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Végh Andor János megüresedett képviselői helyére új képviselő beiktatása

2. napirend - Pénzügyi és Igazgatási Bizottsági tag megválasztása, Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2021. (XI.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata a Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelete módosítása-Településrendezési eszközök módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Ajánlatok elbírálása Zalakaros város önkormányzata településrendezési eszközök módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 1323_8 tervezés

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Ajánlatok elbírálása „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP PLUSZ 2.1.1” pályázat műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_energetikai korszerűsítés

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Ajánlatok elbírálása „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” - Magyar Falu pályázat műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_óvoda műszaki ellenőr

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Ajánlatok elbírálása „VR-Headset-tel megtekinthető többnyelvű virtuális séták készítése” tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_VR

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Ajánlatok elbírálása „Dombhátóról dombhátra TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00013” azonosító számú pályázat keretében Közösségi Információs Pontok beszerzése tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_Dombhátról

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

9. napirend - Üdülő sor 4. vízbekötés felújítása

10. napirend - Megállapodás a zalakarosi Fürdő Hotel szobahasználati jogviszonya keletkezése gyakorlása tárgyában