Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2022.03.10 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2022 03 10-

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés részletes 2021. III. mód. Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Óvodai jelentkezések időpontjának meghatározása

A napirend előterjesztése: Óvodai beiratkozás előterjesztés 2022

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár 2022. évi szolgáltatási terve

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Közösségi Ház szolgáltatási terv

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Városbor árak 2022. évi megállapítása, kiírás elfogadása

A napirend előterjesztése: Bizottsági határozat Előterjesztés ár kiírás Város Bora 2022

6. napirend - A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskolát értintő átszervezéssel kapcsolatos véleményezés

A napirend előterjesztése: intézményátszervezéshez javaslat Tankerület részére

A napirend dokumentumai:

7. napirend - TOP PLUSZ 1.1-3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés című pályázati dokumentáció elfogadása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-TOP-PLUSZ 1-1-3 Helyi és térségi turizmusfejlesztés-pályázat Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Bérleti szerződés módosítása a Gyógyhelyi Látogatóközpont, Rendezvénytér (311/1 hrsz.) tárgyban

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Látogató épület üzemeltetése-bérleti szerződés módosítása

A napirend dokumentumai:

9. napirend - 2022. évi integrált turisztikai marketingterv elfogadása

A napirend előterjesztése: Bizottsági határozat

10. napirend - Zalakarosi Turisztikai Egyesület 2022. évi Üzleti Terve

A napirend előterjesztése: Bizottsági határozat

Zárt ülés

11. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti Terve

12. napirend - Karos-Park Kft. 2022. évi Üzleti Terve

Nyílt ülés

13. napirend - Egyebek

13/1 napirend - A helyi adókról szóló 18/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Adórendelet módosítás

A napirend dokumentumai:

13/2 napirend - Földmérési megbízási keretszerződés módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

13/3 napirend - Pályázati felhívás kibocsátása Zalakaros belterület 1323/8 hrsz-ú ingatlan megosztása után visszamaradó telekrész értékesítése tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

13/4 napirend - Elvi döntés Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány kérelméről

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

13/5 napirend - Javaslat kiegészítő eszközbeszerzésre a zalakarosi Egészségház orvosi rendelő működéséhez

A napirend előterjesztése: Előterjesztés