Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2022.03.02 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2022 03 02

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Háziorvosi feladatellátással kapcsolatos döntések meghozatala

2. napirend - Egyebek

2/1 napirend - A helyi adókról szóló 18/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosítása