Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2022.02.10 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2022 02 10

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének megállapítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2021. évi KÖH költségvetés

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének megállapítása

A napirend előterjesztése: 2022. évi költségvetés indokolás Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Adósságot keletkeztető ügyletek

A napirend dokumentumai:

5. napirend - 2022. évi igazgatási szünet

A napirend előterjesztése: Igazgatási szünet 2022 Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata a Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete módosítása- Településrendezési eszközök módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_településszerkezet határozat_HÉSZ_ rendelet Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

7. napirend - A közművelődésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Közművelődési rendelet Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 14/2004 (IV.21) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Vagyonrendelet módosítása Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

A napirend előterjesztése: Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

A napirend dokumentumai:

10. napirend - A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

11. napirend - A polgármester 2022. évi szabadság ütemterve

A napirend előterjesztése: Polgármester 2022. évi szabadságütemtervének jóváhagyása

A napirend dokumentumai:

12. napirend - A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményegységeinek 2022. évi zárva tartása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Zalak. Óv. és Bölcs. 2022. évi zárvatartás

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Ajánlatok elbírálása Zalakaros város településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában, 180/2021. (XI.25.) sz. határozat alapján

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Ajánlatok elbírálása „Belterületi utak fejlesztése pályázat műszaki ellenőri munkái” tárgyban

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_belterületi utak_műszaki ellenőr_döntés

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Ajánlatok elbírálása „MFP-ÖTIF/2021. Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése c. pályázat, Zalakaros, temető részleges környezetrendezése” tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_MFP_ÖTIF_2021_temető részleges környezetrendezése

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Zalakarosi Közösségi Ház ás Könyvtár intézményvezetői pályázat kiírása

A napirend előterjesztése: Közösségi Ház igazgatói álláspályázat kiírása Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Helyiségbérleti szerződés módosítása 1323/8 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_Kérelem ingatlan használatáról

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Parkerdei illemhely elhelyezése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Bizottsági határozat

19. napirend - 2022. évi Zalakaros Város Napi rendezvény előkészítése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Város nap

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Tanyagondnoki szolgálat

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_ Tanyagondnoki szolgálat

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

21. napirend - Pályázati felhívás kibocsátása Zalakaros belterület 261/49 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában

Nyílt ülés

22. napirend - Egyebek