Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2021.12.02 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2021 12 02-

Napirend

Zárt ülés

1. napirend - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kérelmek elbírálása