Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2021.07.05 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2021 07 05

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítása-2-2021.(II.25.) rend.módosítása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

3. napirend - Tájékoztató a Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (IV.27.) sz. határozatáról, a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal humánerőforrás helyzete

Nyílt ülés

4. napirend - Zalakaros város településrendezési eszközeinek módosítására beérkezett ajánlatok elbírálása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Zk. város településrendezési eszköz módosítás

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Ajánlati felhívás Torrens árok kivitelezési munkáihoz vis maior pályázat keretében

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Ajánlattételi felhívás Torrensárok vis maior

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Kérelem ingatlanhasználat tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Kérelem ingatlanhasználat tárgyában

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Döntés Magyar Állam ingatlan felajánlásáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Döntés a Magyar Állam ingatlan felajánlásáról

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Zalakaros Közbiztonságáért K. Közalapítvány beszámolója

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Zalakaros Új Templomáér K. Közalapítvány beszámolója

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Csatlakozási szándéknyilatkozat capCrossplan pályázat munkacsoportjához

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Csatlakozási szándéknyilatkokzat capCrossplan pályázat munkacsoportjához

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Polgármester 2021. évi szabadság ütemterve (megerősítő határozat)

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Polgármester 2021. évi szabadság ütemterve (megerősítő határozat)

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Termáltó és Ökopart fejlesztési lehetőségei

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Termáltó és Ökopart fejlesztési lehetőségei

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Református egyházközség megkeresése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Református Egyházközség megkeresése

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

15/1 napirend - Egyebek-Zalakarosi Fürdő Zrt. döntések (Zalakarosi szállodák részére megállapított jegyár, NEAK betegek belépőjegyeinek térítési díj módosítása, Karos Sprint Úszóklub támogatása)

Nyílt ülés

15/2 napirend - Javaslat Zalakaros Szőlő utca forgalmi rend változására

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Javaslat Zalakaros Szőlő utca forgalmi rend változására

A napirend dokumentumai:

15/3 napirend - Ezüst Klub kérelme

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Ezüst Klub kérelme

A napirend dokumentumai: