Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2020.10.21 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2020 10 21

Napirend

Zárt ülés

1. napirend - Az önkormányzat turisztikai, marketing, kulturális feladatai ellátásának felülvizsgálata – a 162/2020. (VIII.13.) határozat végrehajtásából eredő feladatok

Nyílt ülés

2. napirend - A Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: SZMSZ módosítás

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: ELŐTERJESZTÉS Szociális célú tűzifa támogatás rendelet 2020

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Háziorvosi ügyeleti feladatellátás

5. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata közvilágításának és intézményeinek részére 2021. évi villamos energia beszerzése közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_2021. évi villamosenergia közbeszerzés

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Zalakaros, Gyöngyvirág sor 1526/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Zalakaros, 1526_2 hrsz. értékesítése

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Nagykanizsai Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelői szerződés módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

8. napirend - 2021. évi vízi közmű fejlesztések jóváhagyása

A napirend előterjesztése: 2021. évi viziközmű fejlesztések határozati javaslat vízmű tőkeemeléshez

A napirend dokumentumai:

9. napirend - A 2020. évi költségvetésben szereplő, még kötelezettségvállalással nem terhelt beruházási, felújítási előirányzatok terhére megvalósítandó fejlesztések – a 167/2020. (IX.17.) számú határozat kiegészítése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-167_2020. határozat kiegészítése

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Törvényességi felhívás megtárgyalása

A napirend előterjesztése: törvényességi felhívás

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése (a felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.1-20) pályázati felhívással kapcsolatos döntések illetve a termelői piac jövője

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-piac

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Kanizsaber Kft. kérelme

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 14/2004 (IV.21.) önkormányzati rendelet 1. függelékének módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_Vagyonrendelet módositása

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Csatlakozás a „Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” program által gondozott regionális együttműködéshez

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Forgalmi rend változás a Gyöngyvirág soron - 30 km/h sebességkorlátozó tábla kihelyezése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Forgalmi rend változás

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Településrendezési eszközök módosítása tervezési ajánlatok elbírálása- Behiáki Sportközpont területnövelés, zöldterület hasznosítás

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_rendezési terv-módosítás

A napirend dokumentumai: