Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2020.08.13 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2020 08 13

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Szociális célú tűzifa támogatás igénylése, valamint az ehhez szükséges önerő biztosítása

A napirend előterjesztése: Szociális célú tűzifa-támogatás előterjesztés 2020

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

2. napirend - Az önkormányzat turisztikai, marketing, kulturális feladatai ellátásának felülvizsgálata

Nyílt ülés

3. napirend - Zalakaros, 293 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződés módosítása és ajánlati felhívás kibocsátása a Zalakaros, 293 hrsz-ú ingatlan bérbeadására

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - vidámpark

A napirend dokumentumai: