Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2020.07.02 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2020 07 02

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

A napirend dokumentumai:

2. napirend - A Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

A napirend előterjesztése: 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Beszámoló a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

A napirend előterjesztése: 2019. évi zárszámadás KÖH szöveges indoklás

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása és további költségvetést érintő intézkedések

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-További költségcsökkentő intézkedések javított

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Beszámoló a 2019. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-2019. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Adóügyi feladatok ellátásáról tájékoztató, illetve a helyi adórendszerre és a 2021. évi adómértékre vonatkozó javaslatok megtárgyalása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2020. évi adótételek

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat a képviselőtestület számára

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Beszámoló a házi segítségnyújtás tevékenységéről

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat a képviselőtestület számára

A napirend dokumentumai:

10. napirend - A 2020. évi Városnap megrendezése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-2020. évi Városnap megrendezése

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Tájékoztatás az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati kiírásról

A napirend előterjesztése: Belterületi utak pályázat előterjesztés

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Zalakaros város településrendezési eszközeinek módosítása a kiemelt fejlesztési területté nyilvánított terület - Felsőhegy 2075-2080 hrsz.-ú telkek - egyeztető tárgyalás véleményeinek megtárgyalása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Rendezési tervmódosítás-Felsőhegy

A napirend dokumentumai:

13. napirend - A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Zk.Tur.N.Kft.-könyvvizsgáló

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

14. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. évi marketing tevékenységéről szóló beszámolója

15. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. és Zalakaros Város Önkormányzata közötti Tourinform Iroda bérleti szerződésével kapcsolatos döntés

16. napirend - Zalakarosi Turisztikai Egyesület és Zalakaros Város Önkormányzata között a zalakaros.hu weboldal üzemeltetésére vonatkozó szerződéssel kapcsolatos döntés

17. napirend - Önkormányzati kitüntetések 2020.

18. napirend - Egészségház projekthez kapcsolódó döntések - kiviteli tervek költségeihez fedezet biztosítás, közbeszerzési szakértői ajánlatok elbírálása, műszaki ellenőri ajánlatok elbírálása

19. napirend - Szanyi István és társai fellebbezési kérelmének elbírálása

20. napirend - Rendezvénytér árnyékolása

21. napirend - Borházak telepítése az új rendezvénytéren

22. napirend - A Gyógyfürdő tér hasznosítása a gyógyhelyi beruházás átadása után

23. napirend - Behiáki sportlétesítmények tervei

Nyílt ülés

24. napirend - Egyebek

Zárt ülés

24/1 napirend - Nyári rendezvények szervezése